17902 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพในงานวิจัยเชิงคุณภาพ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 17902 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพในงานวิจัยเชิงคุณภาพ
20 กันยายน 2566 | 0:00 | 711 | 0 |
แชร์ :

17902 การวิจัยนิเทศศาสตร์ขั้นสูง

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 17902 การวิจัยนิเทศศาสตร์ขั้นสูง การตรวจสอบคุณภาพในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ความเที่ยง (reliability) ความตรง (validity)

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ