52314 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 ธรรมชาติของการเกิดโรคเมตาบอลิกและการป้องกันโรค

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 52314 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 ธรรมชาติของการเกิดโรคเมตาบอลิกและการป้องกันโรค
6 กันยายน 2566 | 0:00 | 696 | 0 |
แชร์ :

52314 การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุข

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 52314 การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุข ายการที่ 8 ตอนที่ 2 ธรรมชาติของการเกิดโรคเมตาบอลิกและการป้องกันโรค

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ