80204 รายการที่ 10 ตอนที่ 1 ความแตกต่างอย่างสามัญระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชารัฐศาสตร์ / 80204 รายการที่ 10 ตอนที่ 1 ความแตกต่างอย่างสามัญระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
8 สิงหาคม 2566 | 0:00 | 528 | 0 |
แชร์ :

80204  เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชารัฐศาสตร์
Keyword : 80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย ภาครัฐ สัมพันธ์กับเรื่องของการปกครอง ภูมิศาสตร์ อํานาจอธิปไตย และเรื่องที่เกี่ยวข้องฯ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ