99203 รายการที่ 9 ตอนที่ 2 การแจกแจงตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99203 รายการที่ 9 ตอนที่ 2 การแจกแจงตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง
26 กรกฎาคม 2566 | 0:00 | 879 | 0 |
แชร์ :

99203 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99203 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ การแจกแจงตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ