82429 รายการที่ 15 ตอนที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับแอฟริกา

Home / สาชาวิชาสาขาวิชารัฐศาสตร์ / 82429 รายการที่ 15 ตอนที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับแอฟริกา
24 กรกฎาคม 2566 | 0:00 | 764 | 0 |
แชร์ :

82429 การระหว่างประเทศของไทย

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชารัฐศาสตร์
Keyword : 82429 การระหว่างประเทศของไทย 6 นโยบายและการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศแอฟริกา ปัญหาอุปสรรคและแนวโน้มฯ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ