41313 รายการที่ 6 ตอนที่ 2 การพิจารณาคดีอาญาในศาลชั้นต้น

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิติศาสตร์ / 41313 รายการที่ 6 ตอนที่ 2 การพิจารณาคดีอาญาในศาลชั้นต้น
24 กรกฎาคม 2566 | 0:00 | 1362 | 0 |
แชร์ :

41313 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิติศาสตร์
Keyword : 41313 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน รายการที่ 6 ตอนที่ 2 การพิจารณาคดีอาญาในศาลชั้นต้น

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ