13421 รายการที่ 14 ตอนที่ 3 การปฏิบัติเมื่อใช้งานระบบสารสนเทศ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 13421 รายการที่ 14 ตอนที่ 3 การปฏิบัติเมื่อใช้งานระบบสารสนเทศ
14 กรกฎาคม 2566 | 0:00 | 687 | 0 |
แชร์ :

13421 การจัดการงานสำนักงาน 

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Keyword : 13421 การจัดการงานสำนักงาน กฎหมายกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ