97421 รายการที่ 2 ตอนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97421 รายการที่ 2 ตอนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ
3 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 760 | 0 |
แชร์ :

97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ รายการที่ 2 ตอนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมขั้นปฐม

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ