13312 รายการที่ 5 ตอนที่ 5.2 การใช้มาตรฐานในการบรรยายข้อมูลระเบียนรายการทรัพยากร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 13312 รายการที่ 5 ตอนที่ 5.2 การใช้มาตรฐานในการบรรยายข้อมูลระเบียนรายการทรัพยากร
23 มีนาคม 2566 | 0:00 | 537 | 0 |
แชร์ :

13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Keyword : 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ รายการที่ 5 ตอนที่ 5.2 การใช้มาตรฐานในการบรรยายข้อมูลระเบียนรายการทรัพยากร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ