80202 รายการที่ 14 ตอนที่ 4 ความท้าทายของหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชารัฐศาสตร์ / 80202 รายการที่ 14 ตอนที่ 4 ความท้าทายของหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการ
20 มีนาคม 2566 | 0:00 | 596 | 0 |
แชร์ :

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย   

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชารัฐศาสตร์
Keyword : 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย รายการที่ 14 ตอนที่ 4 ความท้าทายของหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริกา

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ