15714 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 Technology Acceptance Model (TAM2)

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 15714 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 Technology Acceptance Model (TAM2)
9 มีนาคม 2566 | 0:00 | 850 | 0 |
แชร์ :

15714 ทฤษฎีการสื่อสาร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 15714 ทฤษฎีการสื่อสาร รายการที่ 3 ตอนที่ 2 Technology Acceptance Model (TAM2)

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ