60434 รายการที่ 15 ตอนที่ 2 กรอบและวิธีการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐและการพัฒนา

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60434 รายการที่ 15 ตอนที่ 2 กรอบและวิธีการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐและการพัฒนา
11 กุมภาพันธ์ 2566 | 0:00 | 721 | 0 |
แชร์ :

60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ รายการที่ 15 ตอนที่ 2 กรอบและวิธีการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐและการพัฒนา

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ