96102 รายการที่ 13 ตอนที่ 3 การทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ในกรณีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 96102 รายการที่ 13 ตอนที่ 3 การทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ในกรณีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน
27 มกราคม 2566 | 0:00 | 1062 | 0 |
แชร์ :

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการที่ 13 ตอนที่ 3 การทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ในกรณีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ