91720 รายการที่ 9 ตอนที่ 1 การพัฒนากลุ่มและเครือข่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91720 รายการที่ 9 ตอนที่ 1 การพัฒนากลุ่มและเครือข่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
5 มกราคม 2566 | 0:00 | 727 | 0 |
แชร์ :

91720  การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91720 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา รายการที่ 9 ตอนที่ 1 การพัฒนากลุ่มและเครือข่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ