31414 รายการที่ 13 ตอนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 31414 รายการที่ 13 ตอนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
1 ธันวาคม 2565 | 0:00 | 710 | 0 |
แชร์ :

31414 โครงงานด้านการจัดการงานก่อสร้างและประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 31414 โครงงานด้านการจัดการงานก่อสร้างและประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง รายการที่ 13 ตอนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ