51716 รายการที่ 6 ตอนที่ 2 การบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนองค์การแบบมีพลัง

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ / 51716 รายการที่ 6 ตอนที่ 2 การบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนองค์การแบบมีพลัง
23 พฤศจิกายน 2565 | 0:00 | 583 | 0 |
แชร์ :

51716 การบริหารการบริการพยาบาล

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
Keyword : 51716 การบริหารการบริการพยาบาล รายการที่ 6 ตอนที่ 2 การบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนองค์การแบบมีพลัง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ