91720 รายการที่ 3 ตอนที่5 แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91720 รายการที่ 3 ตอนที่5 แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
8 พฤศจิกายน 2565 | 0:00 | 613 | 0 |
แชร์ :

91720 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91720 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา รายการที่ 3 ตอนที่5 แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ