32478 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงวิกฤติการณ์ของอุตสาหกรรมไมซ์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32478 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงวิกฤติการณ์ของอุตสาหกรรมไมซ์
31 ตุลาคม 2565 | 0:00 | 614 | 0 |
แชร์ :

32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล รายการที่ 3 ตอนที่ 1 ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงวิกฤติการณ์ของอุตสาหกรรมไมซ์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ