13314 หน่วยที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 13314 หน่วยที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ
21 ตุลาคม 2565 | 0:00 | 1175 | 0 |
แชร์ :

13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ 

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Keyword : 13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ� หน่วยที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ