97222 รายการที่ 14 ตอนที่ 1 ลักษณะขององค์กรนวัตกรรมดิจิทัล

Home / สาชาวิชาสาขาวิชารัฐศาสตร์ / 97222 รายการที่ 14 ตอนที่ 1 ลักษณะขององค์กรนวัตกรรมดิจิทัล
27 กันยายน 2565 | 0:00 | 774 | 0 |
แชร์ :

97222 การเปลี่่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชารัฐศาสตร์
Keyword : 97222 การเปลี่่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ รายการที่ 14 ตอนที่ 1 ลักษณะขององค์กรนวัตกรรมดิจิทัล

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ