97222 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมเชิงเส้น : กรณีศึกษาโรงงานผลิตรองเท้า

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 97222 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมเชิงเส้น : กรณีศึกษาโรงงานผลิตรองเท้า
27 กันยายน 2565 | 0:00 | 808 | 0 |
แชร์ :

97222 การเปลี่่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 97222 การเปลี่่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ รายการที่ 3 ตอนที่ 2 การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมเชิงเส้น : กรณีศึกษาโรงงานผลิตรองเท้า

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ