83201 รายการที่ 8 เรื่อง กลไกและเครื่องมือในการกำกับดูแลและตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Home / สาชาวิชาสาขาวิชารัฐศาสตร์ / 83201 รายการที่ 8 เรื่อง กลไกและเครื่องมือในการกำกับดูแลและตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20 กันยายน 2565 | 0:00 | 908 | 0 |
แชร์ :

83201 รายการที่ 8 เรื่อง กลไกและเครื่องมือในการกำกับดูแลและตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชารัฐศาสตร์
Keyword : 83201 รายการที่ 8 เรื่อง กลไกและเครื่องมือในการกำกับดูแลและตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ