96102 รายการที่ 14 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 96102 รายการที่ 14 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
23 สิงหาคม 2565 | 0:00 | 809 | 0 |
แชร์ :

96102 รายการที่ 14 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 96102 รายการที่ 14 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ