16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น รายการที่ 2 ภาษาภาพยนตร์และเทคนิคการถ่ายภาพยนตร์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น รายการที่ 2 ภาษาภาพยนตร์และเทคนิคการถ่ายภาพยนตร์
30 กรกฎาคม 2565 | 0:00 | 864 | 0 |
แชร์ :

16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น รายการที่ 2 ภาษาภาพยนตร์และเทคนิคการถ่ายภาพยนตร์


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ