96305 รายการที่ 5 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 96305 รายการที่ 5 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
9 มิถุนายน 2565 | 0:00 | 490 | 0 |
แชร์ :

96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม รายการที่ 5 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

วิดิโอที่เกี่ยวข้องวิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ