93468 เรื่อง การผลิตถั่วฝักยาว

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 93468 เรื่อง การผลิตถั่วฝักยาว
8 มิถุนายน 2565 | 0:00 | 804 | 0 |
แชร์ :

93468 การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 93468 การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ เรื่อง การผลิตถั่วฝักยาว


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ