92425 เรื่อง ธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการจัดการสหกรณ์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 92425 เรื่อง ธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการจัดการสหกรณ์
8 มิถุนายน 2565 | 0:00 | 1107 | 0 |
แชร์ :

92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ เรื่อง ธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการจัดการสหกรณ์


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ