90208 หน่วยที่ 15 เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลทางเกษตร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 90208 หน่วยที่ 15 เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลทางเกษตร
31 พฤษภาคม 2565 | 0:00 | 1172 | 0 |
แชร์ :

90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร หน่วยที่ 15 เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลทางเกษตร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ