60370 เรื่อง หลักเศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 60370 เรื่อง หลักเศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
21 พฤษภาคม 2565 | 0:00 | 724 | 0 |
แชร์ :

60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ