96415 เรื่อง ธุรกิจอัจฉริยะกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 96415 เรื่อง ธุรกิจอัจฉริยะกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
18 พฤษภาคม 2565 | 0:00 | 1778 | 0 |
แชร์ :

96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ เรื่อง ธุรกิจอัจฉริยะกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ