97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต รายการที่ 2 การวิเคราะห์วัสดุทางอุตสาหกรรม

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต รายการที่ 2 การวิเคราะห์วัสดุทางอุตสาหกรรม
7 พฤษภาคม 2565 | 0:00 | 1132 | 0 |
แชร์ :

97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต รายการที่ 2 การวิเคราะห์วัสดุทางอุตสาหกรรม


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ