60482 รายการที่ 15 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60482 รายการที่ 15 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
18 ธันวาคม 2564 | 0:00 | 861 | 0 |
แชร์ :

60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ รายการที่ 15 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ