สื่อสอนเสริมชุดวิชา 33453 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่4-2 ผลิตภาค1/2563

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / สื่อสอนเสริมชุดวิชา 33453 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่4-2 ผลิตภาค1/2563
29 กรกฎาคม 2564 | 0:00 | 857 | 0 |
แชร์ :

33453 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์สำหรับนักปกครองท้องที่

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : สื่อสอนเสริมชุดวิชา 33453 การจัดการองค์การและทรัพยากรมน การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่4-2 ผลิตภาค1/2563

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ