94466 รายการที่ 4 จัดการความเสี่ยง...ช่วยธุรกิจเลี่ยงวิกฤต

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 94466 รายการที่ 4 จัดการความเสี่ยง...ช่วยธุรกิจเลี่ยงวิกฤต
20 ธันวาคม 2566 | 0:00 | 551 | 0 |
แชร์ :

94466 การเริ่มต้นธุรกิจ การตัดสินใจ และการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจการเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 94466 การเริ่มต้นธุรกิจ การตัดสินใจ และการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจการเกษตร


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ