91720 รายการที่ 2 ตอนที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในงานส่งเสริม

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91720 รายการที่ 2 ตอนที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในงานส่งเสริม
24 พฤศจิกายน 2565 | 0:00 | 590 | 0 |
แชร์ :

91720 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91720 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา รายการที่ 2 ตอนที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในงานส่งเสริม

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ