29702 ความรู้ทั่วไปด้านความเป็นครูเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ / 29702 ความรู้ทั่วไปด้านความเป็นครูเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
7 กันยายน 2565 | 0:00 | 1000 | 0 |
แชร์ :

29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Keyword : 29702 ความรู้ทั่วไปด้านความเป็นครูเพื่อพัฒนาวิชาชีพ


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ