14215 ปฐมนิเทศชุดวิชา ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 14215 ปฐมนิเทศชุดวิชา ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
14 มีนาคม 2565 | 0:00 | 834 | 0 |
แชร์ :

14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Keyword : 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ปฐมนิเทศ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง1-14215 Module 8: Pragmatics

1 ต.ค. 2561, 14:19 | 2472
4-14215 Orientation and Introduction

2 มิ.ย. 2564, 05:56 | 4


4-14215 Module 8 Pragmatics

2 มิ.ย. 2564, 05:59 | 1


4-14215 Module 9 Cohesive Ties/Devices Part1

2 มิ.ย. 2564, 06:01 | 24-14215 Module 7 ตอน 5 Ambiguity

22 ก.พ. 2565, 08:35 | 1994-14215 Module 8 ตอน 2 Implicature

22 ก.พ. 2565, 08:38 | 1904-14215 Module 8 ตอน 4 Speech Acts

22 ก.พ. 2565, 08:41 | 219


4-14215 Module 8 ตอน 5 Politeness

22 ก.พ. 2565, 08:42 | 198


4-14215 Module 9 ตอน 4 Textual Cohesion

22 ก.พ. 2565, 08:54 | 213


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ