51715 ปฐมนิเทศชุดวิชา การจัดการองค์การ ทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพการพยาบาล (สำหรับอาจารย์พิเศษภาคปฏิบัติ)

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ / 51715 ปฐมนิเทศชุดวิชา การจัดการองค์การ ทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพการพยาบาล (สำหรับอาจารย์พิเศษภาคปฏิบัติ)
23 มิถุนายน 2564 | 0:00 | 625 | 0 |
แชร์ :

51715 การจัดการองค์การ ทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพการพยาบาล

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
Keyword : 51715 ปฐมนิเทศชุดวิชา การจัดการองค์การ ทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพการพยาบาล (สำหรับอาจารย์พิเศษภาคปฏิบัติ)

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

2- มสธ. ปฐมนิเทศ

11 มี.ค. 2564, 07:42 | 0วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ