91727 ปฐมนิเทศชุดวิชา การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91727 ปฐมนิเทศชุดวิชา การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
21 พฤษภาคม 2564 | 0:00 | 263 | 0 |
แชร์ :

91727 การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91727 ปฐมนิเทศชุดวิชา การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

วิดิโอที่เกี่ยวข้องวิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ