14216 ปฐมนิเทศชุดวิชา การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 14216 ปฐมนิเทศชุดวิชา การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
13 พฤษภาคม 2565 | 0:00 | 400 | 0 |
แชร์ :

14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Keyword : 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ปฐมนิเทศชุดวิชา

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


1-14216 Module 9.2 Gender Differences in Commun

28 ก.ค. 2559, 15:50 | 2574


1-14216 Module 11 Inside Thai society

28 ก.ค. 2559, 15:53 | 30991-14216 Module 5 Communicative Strategies

12 มิ.ย. 2561, 15:55 | 2921
1-14216 Module 7 Presentation

10 มิ.ย. 2563, 12:14 | 12611-14216 Module 13 Acculturation

11 มิ.ย. 2563, 13:56 | 1165
4-14216 Module 5 Communicative Strategies

8 พ.ย. 2564, 07:51 | 4


4-14216 Module 7 Presentation

8 พ.ย. 2564, 07:54 | 6
4-14216 Module 11 Inside Thai society

8 พ.ย. 2564, 07:58 | 4


4-14216 Module 13 Acculturation

8 พ.ย. 2564, 08:01 | 34-14216 Module 4-2 Linguistic Skills

10 ม.ค. 2565, 03:18 | 0


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ