91307 รายการที่ 11 ตอนที่ 1 สถานการณ์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเกษตรกร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91307 รายการที่ 11 ตอนที่ 1 สถานการณ์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเกษตรกร
11 มีนาคม 2567 | 0:00 | 409 | 0 |
แชร์ :

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ