17902 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 การเลือกใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 17902 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 การเลือกใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
20 กันยายน 2566 | 0:00 | 765 | 0 |
แชร์ :

17902 การวิจัยนิเทศศาสตร์ขั้นสูง

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 17902 การวิจัยนิเทศศาสตร์ขั้นสูง การใช้สถิติขั้นสูงในการวิจัยเชิงปริมาณ สถิติการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวฯ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ