60434 รายการที่ 6 ตอนที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบใช้หลักความน่าจะเป็น

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60434 รายการที่ 6 ตอนที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบใช้หลักความน่าจะเป็น
2 มีนาคม 2566 | 0:00 | 134 | 0 |
แชร์ :

60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ รายการที่ 6 ตอนที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบใช้หลักความน่าจะเป็น

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง1-60434 ปฐมนิเทศ

5 ก.พ. 2566, 12:39 | 213วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ