60434 รายการที่ 13 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุข

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60434 รายการที่ 13 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุข
15 กุมภาพันธ์ 2566 | 0:00 | 871 | 0 |
แชร์ :

60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ รายการที่ 13 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุข

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ