71311 รายการที่ 9 ตอนที่ 1 การใช้ความร้อนในการแปรรูปอาหาร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 71311 รายการที่ 9 ตอนที่ 1 การใช้ความร้อนในการแปรรูปอาหาร
3 กุมภาพันธ์ 2566 | 0:00 | 677 | 0 |
แชร์ :

71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Keyword : 71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร รายการที่ 9 ตอนที่ 1 การใช้ความร้อนในการแปรรูปอาหาร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ