71311 รายการที่ 8 ตอนที่ 4 กระบวนการแปรรูปอาหารด้วยความเย็น:วิธีการแช่เยือกแข็ง

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 71311 รายการที่ 8 ตอนที่ 4 กระบวนการแปรรูปอาหารด้วยความเย็น:วิธีการแช่เยือกแข็ง
30 มกราคม 2566 | 0:00 | 735 | 0 |
แชร์ :

71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร รายการที่ 8 ตอนที่ 4 กระบวนการแปรรูปอาหารด้วยความเย็น:วิธีการแช่เยือกแข็ง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ