96102 รายการที่ 14 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 96102 รายการที่ 14 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
27 มกราคม 2566 | 0:00 | 1098 | 0 |
แชร์ :

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการที่ 14 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ