94329 รายการที่ 13 พัฒนาธุรกิจเกษตรสมัยใหม่... ด้วยความคิดสร้างสรรค์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 94329 รายการที่ 13 พัฒนาธุรกิจเกษตรสมัยใหม่... ด้วยความคิดสร้างสรรค์
10 มกราคม 2566 | 0:00 | 996 | 0 |
แชร์ :

94329 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 94329 รายการที่ 13 พัฒนาธุรกิจเกษตรสมัยใหม่... ด้วยความคิดสร้างสรรค์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ