91720 รายการที่ 7 ตอนที่ 1 กลุ่มเป้าหมายและการศึกษาชุมชนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91720 รายการที่ 7 ตอนที่ 1 กลุ่มเป้าหมายและการศึกษาชุมชนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
29 ธันวาคม 2565 | 0:00 | 521 | 0 |
แชร์ :

91720  การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91720 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา รายการที่ 7 ตอนที่ 1 กลุ่มเป้าหมายและการศึกษาชุมชนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษต

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ