17707 รายการที่ 6 ตอนที่ 2 การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกต

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 17707 รายการที่ 6 ตอนที่ 2 การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกต
14 ธันวาคม 2565 | 0:00 | 789 | 0 |
แชร์ :

17707 การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 17707 การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น รายการที่ 6 ตอนที่ 2 การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกต

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ